Undervisning, vejledning og censorarbejde

Henriette Moos har beskæftiget sig med undervisning siden hun var teenager, og det er en af de mest berigende beskæftigelser som hun via Moos Innovation arbejder med – uanset om det er introduktion til et nyt fagområde eller opdatering af specialister.

Målet for enhver god underviser må være at se et fagligt lys tænde i et andet menneskes øjne som et resultat af en god dialog – lidt ligesom de erkendelser og aha-oplevelser, der kan opstå under snakken rundt om et bål.

Henriette har virket som ekstern lektor i fag som Lyddesign, Cross media, Konceptudvikling, IT ledelse og Projektarbejde og har vejledt begge grupper som vandt Finansforbundets Arbejdsgiversforenings Bachelor-pris i 2017 og 2018.

Læs artiklen fra dec. 2017 om de 150 studerende i softwareudvikling der pitcher løsninger for virksomheder.

Læs om udbyttet af ITU-samarbejdet for Schneider Electric

Forår 2019: Henriette skal undervise 65 digitale designere i konceptudvikling på IT Universitet og varetager specialevejledning samt censoropgaver over hele landet.

Siden 2006 har Henriette Moos været censor i Game Audio, AudiovisalitetKonceptudvikling, Performancedesign, Art & Technology, Interaktionsdesign, Kommunikation og Velfærdsteknologi og har vurderet hundredevis af projekter og specialer indenfor e-læring, computerspil, mobiltjenester og sociale medier – ofte med et twist af lyd og musik.

Henriette Moos er censorformand for Humtek, RUC, hun er med i advisory boards for ‘Cross Media Communication’, KUA og ‘Institut for Mennesker og Teknologi’, RUC og har deltaget som aftagerrepræsentant i akkrediteringsprocesser for universitetsuddannelser på CBS, AAU, KU, RUC og ITU.

Henriette Moos har været medforfatter til bogen og i-bogen ‘Narrativ ledelse – forandring gennem spørgsmål og fortællinger‘ på Hans Reitzels Forlag, som bl.a. er tiltænkt studerende på lederuddannelser (2. oplag i 2018).

Se bloggen om narrativ ledelse eller artiklen om narrativ mødeledelse.

Forår 2019: Moos Innovation indleder et partnerskab om udvikling og afholdelse af korte efteruddannelseskurser for offentlige og private virksomheder i forståelse og håndtering af digitale data, datavisualisering og datadrevet brugeranalyse, prototyping og forretningsudvikling.

Læs mere på Datastar.nu

Et samarbejde med Moos Innovation omkring undervisningsopgaver, kan være:

  • Udvikling af nye eller eksisterende uddannelser
  • Evaluering og akkreditering af uddannelser
  • Undervisning af studerende og iværksættere
  • Censoropgaver

KUNDER & SAMARBEJDSPARTNERE