Undervisning i digital strategi & narrative ledelse

Henriette Moos har beskæftiget sig med undervisning siden hun var teenager, og det er en af de mest berigende beskæftigelser som hun via Moos Innovation arbejder med – uanset om det er introduktion til et nyt fagområde eller opdatering af specialister.

Målet for enhver god underviser må være at se et fagligt lys tænde i et andet menneskes øjne som et resultat af en god dialog – lidt ligesom de erkendelser og aha-oplevelser, der kan opstå under snakken rundt om et bål.

Hun har virket som ekstern lektor i fag som Lyddesign, Cross media, Konceptudvikling, IT ledelse og Projektarbejde.

Læs artiklen fra dec. 2017 om hendes 150 studerende i softwareudvikling der pitcher løsninger for virksomheder.

Læs om udbyttet af ITU-samarbejdet for Schneider Electric

Siden 2006 har hun samtidig været censor i Game Audio, AudiovisalitetKonceptudvikling, Performancedesign, Art & Technology, Interaktionsdesign, Kommunikation og Velfærdsteknologi og har vurderet hundredevis af projekter og specialer indenfor e-læring, computerspil, mobiltjenester og sociale medier – ofte med et twist af lyd og musik.

Forår 2018: Henriette skal undervise 65 digitale designere i konceptudvikling på IT Universitet og varetager specialevejledning samt censoropgaver over hele landet.

Henriette Moos er censorformand for Humtek på RUC og censornæstformand for Multiplatform Storytelling & Production på VIA University College.

Hun er også med i flere advisory boards, bl.a. for ‘Cross Media Communication’ ved KUA og deltaget som aftagerrepræsentant i akkrediteringsprocesser for universitetsuddannelser på CBS, AAU, KU, RUC og ITU.

Henriette Moos har været medforfatter til bogen og i-bogen ‘Narrativ ledelse – forandring gennem spørgsmål og fortællinger‘ på Hans Reitzels Forlag, som er tiltænkt ledere og studerende på lederuddannelser.

Se bloggen om narrativ ledelse eller artiklen om narrativ mødeledelse.

Et samarbejde med Moos Innovation omkring undervisningsopgaver, kan være:

  • Udvikling af nye eller eksisterende medieuddannelser
  • Evaluering og akkreditering af uddannelser indenfor digitale medier
  • Undervisning og vejledning af mediestuderende og iværksættere
  • Efteruddannelse af undervisere på videregående uddannelser i ‘narrativ praksis i undervisningen’.
  • Censoropgaver

KUNDER & SAMARBEJDSPARTNERE