Referencer

Projekter:

 • IT STAR – Projektudvikling af efteruddannelse for IT-uddannede i samarbejde med AC, KEA, ITU, DI, Finansforbundets Arbejdsgiverforening og MA, Prosa og IDA, okt. 2017 – sep. 2018.

 • Censor ved RUC og AAU.

 • Ekstern lektor på IT Universitet med undervisning på Master i IT ledelse, Softwareudvikling med samarbejde med virksomheder som Schneider Electric, PatientSky og Nationalmuseet, jan-jun. 2017

 • Konsulent på strategiproces i en stor dansk kommune med indarbejdelse af narrative perspektiver og tilgange i præsentationsformen og forankringen i 15 enheder med i alt 1500 medarbejdere indenfor kultur og service, nov-dec 2017.

 • Konsulent på landsdækkende undersøgelse af det elektroniske musikmiljø i Danmark for STRØM festival og Roskilde Fonden, 2016-2017.

 • Ekstern lektor på IT Universitet med undervisning og vejledning på kurset Konceptudvikling med virksomhed med samarbejde med COOP, Rambøll og AgroTech, og vejledning af en række Bachelor- og Specialeprojekter, herunder vejledning af et projekt der vandt Finansforbundets BA-pris for et opsparingskoncept til unge, jan-jun. 2017.

 • Censor ved RUC, AAU, KU og AU, jan-jun. 2017.

 • Oplægsholder og konsulent for KNords direktion (for 17 ungdomsuddannelser) i forbindelse med digitaliseringsstrategi, feb. 2017.

 • Kursusansvarlig for 150 softwareudviklere i Projektarbejde og Kommunikation ved IT Universitet og samarbejde med Schneider Electric, Det kongelige teater, Semler Group, Watagame og Clearidium samt underviser på Master i IT Ledelse, aug-dec. 2016.

 • Vært på Store Lederdag for større privat virksomhed med fokus på ledelsens rolle i forhold til styrkelse af fællesskab og samarbejde omkring digitalisering af produkter og processer, aug. 2016.

 • Ekstern lektor på kurset Konceptudvikling med virksomhedIT Universitet, jan-jun. 2016.

 • Tilrettelæggekse og facilitering af Innovation Jam ved Exerp Client Forum, jun. 2016.

 • Vært ved Music2Go-koncert med filmmusik spillet af Det kongelige kapel, Gamle scene, maj 2016.

 • Censor ved RUC, AU og Sonic College, jan-jun. 2016.

 • Kursusansvarlig for 95 softwareudviklere i Projektarbejde og Kommunikation ved IT Universitet og samarbejde med Topdanmark og Tivoli samt vejleder på Master i IT Ledelse, aug-dec. 2015.

 • Censor ved RUC, AU og Sonic College, aug-dec. 2015.

 • Fyraftensmøde om Narrativ ledelse for IDA Lederforum, nov. 2015.

 • Research og forfatter af jubilæumsskrift: Furesø Erhvervsforenings historie gennem 125 år – 1890-2015 (88 sider), nov. 2015.

 • ‘Innovation jam’ med udvikling af nye forretningsområder baseret på vejrdata for forskning og innovationsafdelingen ved DMI, okt. 2015.

 • Kursus i Entreprenørskab ved Prof.BA i lyddesign, Sonic College, UC Syddanmark, sep-okt. 2015.

 • Moos Innovation i landsdækkende kampagne Forskning og Innovation med råd til små og mellemstore virksomheder, apr. 2015.

 • Ekstern lektor i Konceptudvikling ved IT Universitet og samarbejde med Topdanmark og IT Living Lab, jan-jun. 2015.

 • Censor ved RUC, SDU, AU og AAU i specialer og BA-projekter, jan-jun. 2015.

 • Udvikling og facilitering af pitching workshop for selvstændige og freelancere i Dansk Magisterforening, maj 2015.

 • Fundraising og ansøgningsarbejde for spilvirksomheden Build A World, jan-feb. 2015.

 • Bistand til implementering og test af Instagramkanal for udeskoleaktiviteter ved Hjortøgaard i Furesø kommune, okt. 2015.

 • Bestyrelsesmedlem hos Zeuner Grafisk A/S (indtil salg feb. 2015) 2012-2015.

 • Kursus om ‘Nye forretningsområder i musikbranchen’, Music2Business, mar. 2015.

 • Fyraftensmøde om Narrativ ledelse for IDA Lederforum, mar. 2015.

 • Censor ved RUC og AU i specialer og BA-projekter, jan. 2015.

 • Ekspert ved Creative Business Cup for CKO, nov. 2014

 • Head tutor for forretningsudvikling af 10 transmediaprojekter for SWIM, 2014.

 • Ekstern lektor i Projektarbejde & Kommunikation, Master i IT ledelse samt specialevejleder ved IT Universitet, aug-dec. 2014.

 • Deltog i dommerpanel ved Hackathon 2014 for Sundhedsinnovation, Region Sjælland, 2014

 • Udvikling og facilitering af brætspilsworkshop for medarbejdere i Kbh. Kommune(med T. Vigild og K. Dorff), okt. 2014.

 • Moos Innovation blev kåret som ‘Årets Iværksætter 2014‘ i Dansk Magisterforening, maj 2014.

 • Film & Forskning – et matchmakingseminar for 9 forskerteams og 23 filmfolk for Det danske filminstitut og Creative Europe, maj 2014.

 • Kursus i Entreprenørskab, Sonic College, UC Syddanmark efterår 2014.

 • Panelekspert ved pitch-seminar i projektet Oplev Vækst, Aalborg maj 2014.

 • Kick off workshop for Arlas interessenter til Arla Food Fest 2014 og udformning af tværmediel kommunikationsplan, feb 2014.

 • Ekstern lektor i Konceptudvikling ved IT Universitet  jan-jun. 2014. (samarbejde med UC Plus)

 • Kursusudvikling og undervisning i Sketching, EucromaDen danske filmskole, 2014.

 • Tilrettelæggelse og facilitering af Pixeljam 2013  nov. 2013. for Shareplay, New Danish Screen, Interactive Denmark, Producentforeningen og SPOT (se teaser artikel).

 • Censornæstformand for HumtekRUC, 2009-2013.

 • Kursusudvikling og undervisning i Narrativ ledelse på Kursus For Offentlig Ledelse (KIOL)Metropol, okt. 2013.

 • Kursusudvikling og undervisning i Entreprenørskab, Sonic College, UC Syddanmark efterår 2013.

 • Udgivelse af bogen Narrativ ledelse på Hans Reitzels forlag (i samarbejde med Stig Geer Pedersen og Mette Trangbæk Hammer)

 • Ekstern lektor og kursusansvarlig for Crossmedia / Medier på tværs ved IT Universitet 2010-2013.

 • Censor i 2013 ved: Informatik og HumtekRUC og specialer fra Århus Universitet ogRUC.

 • Mentor for nystartede virksomheder via kulturivaerk.dk. 2012-2013.

 • Konsulent ifm. med videreudvikling af Musiconomy-projektet for Artlab siden august 2012, herunder udvikling af Idecafeer og Pitch & Match.

 • Dommer i Musikparlamentets innovationskonkurrence 2013 med temaet: ‘Nye veje fra komponist til forbruger’.

 • Censor i januar 2012 ved: Performancedesign og Humtek, RUC, Art & TechnologyAalborg Universitet, Naturvidenskabelig kommunikation og formidling, Københavns Universitet

 • Facilitator ved den første Think tank workshop for SWIM (Scandinavian World of Innovative Media), et nyt crossmedia netværk på tværs af Øresund, dec. 2012.

 • Tilrettelæggelse og facilitering af Pixeljam 2012 – et Crossmedia-eksperimentarium for fagprofessionelle fra film-, spil- og musikbranchen i samarbejde med Shareplay, New Danish Screen, ROSA/SPOT, North Sea Screen Partners og Computerspilzonen. (se Pixeljam 2012 – video).

 • Konsulent ifm. etablering af internationalt samarbejde for Sonic CollegeUC Syddanmark fra 2011-2012.

 • Gæstelærer indenfor emner som Digitale musiktjenester, The Danish Game Industry og Tværmedialitet hos: DIS, Filmværkstedet, DFI, Master i Crossmedia Communication, KUA mfl.

 • Konsulent hos Jubii A/S  på redaktionel strategi og indholdsudvikling i forbindelse med stort turn around fra 2010-2012.

 • Tilrettelæggelse og ledelse af workshoppen Fremtidens digitale børnebøger for Gyldendal, maj 2012.

 • Tilrettelæggelse og ledelse af workshoppen Slip fantasien fri for Det danske filminstitut, maj 2012.

 • Tilrettelæggelse og ledelse af workshoppen Seriejam for New Danish Screen og TV2 2012. Læs om resultatet her.

 • Konsulent for TV2 Fiktion med tilrettelæggelse og ledelse af workshop med ideudvikling til TV2 Julekalender 2013.

 • Tilrettelæggelse af  Pixeljam 2011, et Crossmedia-eksperimentarium for fagprofessionelle fra film-, spil- og musikbranchen i samarbejde med Det danske filminstitut, Producentforeningen, Computerspilzonen, Shareplay og DJBFA.

 • Tilrettelæggelse af elektroniske klubaftener for komponister for KODA, efterår 2011.

 • Aftagerrepræsentant hos ACE ved akkreditering af universitetsuddannelser i 2010 og 2011.

 • Censor ved optagelsesprøverne 2011, Sonic CollegeUC Syddanmark.

 • Gæstelærer i brugerorienteret produktudvikling på Performancedesign ved RUC2010.

 • Tilrettelæggelse af Pixeljam 2010, et Crossmedia-eksperimentarium for fagprofessionelle fra film- og spilbranchen i samarbejde med Det danske filminstitut, Producentforeningen og Computerspilzonen.

 • Konsulent på udvikling af ny professionsbachelor i ‘Medie- og sonokommunikation’ (Sonic College) ved UC Syddanmark i Haderslev 2010.

KUNDER & SAMARBEJDSPARTNERE