Referencer

Projekter:

 • Datastar.nu – korte kurser i forståelse og håndtering af digitale data. Fra februar 2019.

 • Digitalsprint.dk: Digital konceptudvikling i sprints hvor 20 it-studerende i 5 grupper arbejder intensivt over 3 uger på at løse en digital udfordring for en virksomhed. Første sprint i februar 2019 for Fødevarestyrelsen.

 • Ekstern lektor på IT Universitet med undervisning og vejledning på kurset Konceptudvikling med virksomhed og samarbejde med Telenor, DFDS, MP Pension, Clareply og Nordea og vejledning af en række Bachelorprojekter.

 • Censor ved RUC og AAU.

   

 • Kursusansvarlig for 160 softwareudviklere i Projektarbejde og Kommunikation ved IT Universitet og samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Movia, Dansk Retursystem, Too Good To Go og Rhetorica, aug-dec. 2018.

 • Censor ved RUC, AU, DTU og AAU.

 • Ekstern lektor på IT Universitet med undervisning og vejledning på kurset Konceptudvikling med virksomhed og samarbejde med Firebrand Nordic, Bonnier Publications, Arbejdernes Landsbank og BEC og vejledning af en række Bachelor- og Specialeprojekter, herunder vejledning af et projekt der vandt Finansforbundets arbejdsgiverforenings BA-pris for et investeringskoncept til unge, jan-jun. 2018.

 • IT STAR – Projektudvikling af efteruddannelse for IT-uddannede i samarbejde med AC, KEA, ITU, DI, Finansforbundets Arbejdsgiverforening og MA, Prosa og IDA, okt. 2017 – sep. 2018.

 • Censor ved Sonic CollegeRUC og AAU.

 • Ekstern lektor på IT Universitet med undervisning på Master i IT ledelse, Softwareudvikling med samarbejde med virksomheder som Schneider Electric, PatientSky og Nationalmuseet, jan-jun. 2017

 • Konsulent på strategiproces i en stor dansk kommune med indarbejdelse af narrative perspektiver og tilgange i præsentationsformen og forankringen i 15 enheder med i alt 1500 medarbejdere indenfor kultur og service, nov-dec 2017.

 • Konsulent på landsdækkende undersøgelse af det elektroniske musikmiljø i Danmark for STRØM festival og Roskilde Fonden, 2016-2017.

 • Ekstern lektor på IT Universitet med undervisning og vejledning på kurset Konceptudvikling med virksomhed med samarbejde med COOP, Rambøll og AgroTech, og vejledning af en række Bachelor- og Specialeprojekter, herunder vejledning af et projekt der vandt Finansforbundets arbejdsgiverforenings BA-pris for et opsparingskoncept til unge, jan-jun. 2017.

 • Censor ved RUC, AAU, KU og AU, jan-jun. 2017.

 • Oplægsholder og konsulent for KNords direktion (for 17 ungdomsuddannelser) i forbindelse med digitaliseringsstrategi, feb. 2017.

 • Kursusansvarlig for 150 softwareudviklere i Projektarbejde og Kommunikation ved IT Universitet og samarbejde med Schneider Electric, Det kongelige teater, Semler Group, Watagame og Clearidium samt underviser på Master i IT Ledelse, aug-dec. 2016.

 • Vært på Store Lederdag for større privat virksomhed med fokus på ledelsens rolle i forhold til styrkelse af fællesskab og samarbejde omkring digitalisering af produkter og processer, aug. 2016.

 • Ekstern lektor på kurset Konceptudvikling med virksomhedIT Universitet, jan-jun. 2016.

 • Tilrettelæggekse og facilitering af Innovation Jam ved Exerp Client Forum, jun. 2016.

 • Vært ved Music2Go-koncert med filmmusik spillet af Det kongelige kapel, Gamle scene, maj 2016.

 • Censor ved RUC, AU og Sonic College, jan-jun. 2016.

 • Kursusansvarlig for 95 softwareudviklere i Projektarbejde og Kommunikation ved IT Universitet og samarbejde med Topdanmark og Tivoli samt vejleder på Master i IT Ledelse, aug-dec. 2015.

 • Censor ved RUC, AU og Sonic College, aug-dec. 2015.

 • Fyraftensmøde om Narrativ ledelse for IDA Lederforum, nov. 2015.

 • Research og forfatter af jubilæumsskrift: Furesø Erhvervsforenings historie gennem 125 år – 1890-2015 (88 sider), nov. 2015.

 • ‘Innovation jam’ med udvikling af nye forretningsområder baseret på vejrdata for forskning og innovationsafdelingen ved DMI, okt. 2015.

 • Kursus i Entreprenørskab ved Prof.BA i lyddesign, Sonic College, UC Syddanmark, sep-okt. 2015.

 • Moos Innovation i landsdækkende kampagne Forskning og Innovation med råd til små og mellemstore virksomheder, apr. 2015.

 • Ekstern lektor i Konceptudvikling ved IT Universitet og samarbejde med Topdanmark og IT Living Lab, jan-jun. 2015.

 • Censor ved RUC, SDU, AU og AAU i specialer og BA-projekter, jan-jun. 2015.

 • Udvikling og facilitering af pitching workshop for selvstændige og freelancere i Dansk Magisterforening, maj 2015.

 • Fundraising og ansøgningsarbejde for spilvirksomheden Build A World, jan-feb. 2015.

 • Bistand til implementering og test af Instagramkanal for udeskoleaktiviteter ved Hjortøgaard i Furesø kommune, okt. 2015.

 • Bestyrelsesmedlem hos Zeuner Grafisk A/S (indtil salg feb. 2015) 2012-2015.

 • Kursus om ‘Nye forretningsområder i musikbranchen’, Music2Business, mar. 2015.

 • Fyraftensmøde om Narrativ ledelse for IDA Lederforum, mar. 2015.

 • Censor ved RUC og AU i specialer og BA-projekter, jan. 2015.

 • Ekspert ved Creative Business Cup for CKO, nov. 2014

 • Head tutor for forretningsudvikling af 10 transmediaprojekter for SWIM, 2014.

 • Ekstern lektor i Projektarbejde & Kommunikation, Master i IT ledelse samt specialevejleder ved IT Universitet, aug-dec. 2014.

 • Deltog i dommerpanel ved Hackathon 2014 for Sundhedsinnovation, Region Sjælland, 2014

 • Udvikling og facilitering af brætspilsworkshop for medarbejdere i Kbh. Kommune(med T. Vigild og K. Dorff), okt. 2014.

 • Moos Innovation blev kåret som ‘Årets Iværksætter 2014‘ i Dansk Magisterforening, maj 2014.

 • Film & Forskning – et matchmakingseminar for 9 forskerteams og 23 filmfolk for Det danske filminstitut og Creative Europe, maj 2014.

 • Kursus i Entreprenørskab, Sonic College, UC Syddanmark efterår 2014.

 • Panelekspert ved pitch-seminar i projektet Oplev Vækst, Aalborg maj 2014.

 • Kick off workshop for Arlas interessenter til Arla Food Fest 2014 og udformning af tværmediel kommunikationsplan, feb 2014.

 • Ekstern lektor i Konceptudvikling ved IT Universitet  jan-jun. 2014. (samarbejde med UC Plus)

 • Kursusudvikling og undervisning i Sketching, EucromaDen danske filmskole, 2014.

 • Tilrettelæggelse og facilitering af Pixeljam 2013  nov. 2013. for Shareplay, New Danish Screen, Interactive Denmark, Producentforeningen og SPOT (se teaser artikel).

 • Censornæstformand for HumtekRUC, 2009-2013.

 • Kursusudvikling og undervisning i Narrativ ledelse på Kursus For Offentlig Ledelse (KIOL)Metropol, okt. 2013.

 • Kursusudvikling og undervisning i Entreprenørskab, Sonic College, UC Syddanmark efterår 2013.

 • Udgivelse af bogen Narrativ ledelse på Hans Reitzels forlag (i samarbejde med Stig Geer Pedersen og Mette Trangbæk Hammer)

 • Ekstern lektor og kursusansvarlig for Crossmedia / Medier på tværs ved IT Universitet 2010-2013.

 • Censor i 2013 ved: Informatik og HumtekRUC og specialer fra Århus Universitet ogRUC.

 • Mentor for nystartede virksomheder via kulturivaerk.dk. 2012-2013.

 • Konsulent ifm. med videreudvikling af Musiconomy-projektet for Artlab siden august 2012, herunder udvikling af Idecafeer og Pitch & Match.

 • Dommer i Musikparlamentets innovationskonkurrence 2013 med temaet: ‘Nye veje fra komponist til forbruger’.

 • Censor i januar 2012 ved: Performancedesign og Humtek, RUC, Art & TechnologyAalborg Universitet, Naturvidenskabelig kommunikation og formidling, Københavns Universitet

 • Facilitator ved den første Think tank workshop for SWIM (Scandinavian World of Innovative Media), et nyt crossmedia netværk på tværs af Øresund, dec. 2012.

 • Tilrettelæggelse og facilitering af Pixeljam 2012 – et Crossmedia-eksperimentarium for fagprofessionelle fra film-, spil- og musikbranchen i samarbejde med Shareplay, New Danish Screen, ROSA/SPOT, North Sea Screen Partners og Computerspilzonen. (se Pixeljam 2012 – video).

 • Konsulent ifm. etablering af internationalt samarbejde for Sonic CollegeUC Syddanmark fra 2011-2012.

 • Gæstelærer indenfor emner som Digitale musiktjenester, The Danish Game Industry og Tværmedialitet hos: DIS, Filmværkstedet, DFI, Master i Crossmedia Communication, KUA mfl.

 • Konsulent hos Jubii A/S  på redaktionel strategi og indholdsudvikling i forbindelse med stort turn around fra 2010-2012.

 • Tilrettelæggelse og ledelse af workshoppen Fremtidens digitale børnebøger for Gyldendal, maj 2012.

 • Tilrettelæggelse og ledelse af workshoppen Slip fantasien fri for Det danske filminstitut, maj 2012.

 • Tilrettelæggelse og ledelse af workshoppen Seriejam for New Danish Screen og TV2 2012. Læs om resultatet her.

 • Konsulent for TV2 Fiktion med tilrettelæggelse og ledelse af workshop med ideudvikling til TV2 Julekalender 2013.

 • Tilrettelæggelse af  Pixeljam 2011, et Crossmedia-eksperimentarium for fagprofessionelle fra film-, spil- og musikbranchen i samarbejde med Det danske filminstitut, Producentforeningen, Computerspilzonen, Shareplay og DJBFA.

 • Tilrettelæggelse af elektroniske klubaftener for komponister for KODA, efterår 2011.

 • Aftagerrepræsentant hos ACE ved akkreditering af universitetsuddannelser i 2010 og 2011.

 • Censor ved optagelsesprøverne 2011, Sonic CollegeUC Syddanmark.

 • Gæstelærer i brugerorienteret produktudvikling på Performancedesign ved RUC2010.

 • Tilrettelæggelse af Pixeljam 2010, et Crossmedia-eksperimentarium for fagprofessionelle fra film- og spilbranchen i samarbejde med Det danske filminstitut, Producentforeningen og Computerspilzonen.

 • Konsulent på udvikling af ny professionsbachelor i ‘Medie- og sonokommunikation’ (Sonic College) ved UC Syddanmark i Haderslev 2010.

 • BOG: Narrativ ledelse – forandring gennem spørgsmål og fortællinger, 2. udgave (i samarb. m. Stig Geer Pedersen og Mette Trangbæk Hammer), Hans Reitzels Forlag  2018 (256 s.).

 • “Udvikling eller afvikling – rationalisering og besparelser er gårsdagens overlevelsesteknik.” Interviewet af Lisbeth Frost til særtillæg til Børsen, december 2018.

 • ”Innovation er en holdsport – sådan får du hjælp til innovation”. Media Planet, tema om Forskning og Innovation 2015 (website ikke aktivt længere).

 • “Pixeljam – nye ideer og partnerskaber på tværs af brancher” i festskriftet 10 år med New Danish Screen – Processer (s.27) for New Danish Screen, januar 2014.

 • BOG: Narrativ ledelse – forandring gennem spørgsmål og fortællinger, (i samarb. m. Stig Geer Pedersen og Mette Trangbæk Hammer), Hans Reitzels Forlag 2013 (256 s.).

 • Dansk band udgiver nyt album gennem tøjfirma”, Kommentar til Kulturnyt, DR d. 17. august 2012.

 • Om digital musik og ringetoner, gæst i Elektronista, Radio 247, den 4. december 2011.

 • Om Spotify”. Interview til Den 2 Radio, september 2011.

 • Gratisgenerationen”. Klumme om ulovlig digital kopiering af fagbøger i Bøger, Weekendavisen, den 15. juli 2011.

 • Digitale anslag mod fremtiden”. Klumme i Fredagsbønnen, Dansk Komponistforening, 17. september 2010.

 • Der må tænkes ud af (juke)boksen”. Kronik i forbindelse med idekatalog fra musiktænketank. Berlingske Tidende den 11. maj 2009.

 • “Legetøj til det 21. århundrede”. Kronik om Danmark som kommende hotspot for spiludvikling. JP København den 8. oktober 2005.

 • “Elektronisk lyd og musik – fra undergrundsscene til dansk eksportvare”. Kulturo nr. 20, 2004.

 • E-læring i øjenhøjde? Bidragsyder til CD-rom-publikation med cases i form af lyd og videoklip om hvordan e-læring allerede er taget i brug i små og mellemstore virksomheder, Dansk Industri, 2003.

 • Konsulent på bogen Sin egen kvinde – om kvindelige iværksættere (af Maiken Maigaard og Sabine Wolgast). København: Vega, 2003.

 • BOG: Filtreringer – elektronisk musik fra tonegeneratorer fra samplere 1898-2001. (i samarb. med Henrik Marstal) Høst & Søn, 2001 (350 s.).

 • DR-indslag: Musik på museer. Radioindslag til Bolero og P1 Morgen om brugen af interaktive musik- og lydindstallationer på Post & Tele Museet, Den Gamle By i Århus og på Rosenborg Slot, oktober 2001.

 • Lyd i Lydlandskaber. Foredrag i forbindelse med åbningen af udstillingen ‘Design Sounds’ på Dansk Design Center, den 31. maj 2001.

KUNDER & SAMARBEJDSPARTNERE