Innovationsledelse & digital forretningsudvikling

Henriette Moos har siden 2001 fungeret som konsulent, projektleder, videnchef og produktchef i etablerede virksomheder indenfor IT, web og teleindustri samt i kreative og musiske iværksættermiljøer.

Hun bidrager som strategiudvikler, konsulent, projektleder og facilitator i innovationsprocesser i ‘begge lejre’ ved at blande sine erfaringer fra disse meget forskellige arbejdskulturer.

Arbejdsmetoden har ofte karakter af jam, ofte kaldet innovation jam, hvor højt uddannede specialister fra forskellige fag – ligesom professionelle musikere i et band – samarbejder om at udvikle nye løsninger i en uformel og legende atmosfære, men med et klart formål for øje.

Henriettes særlige styrke som konsulent er at kunne skræddersy en sådan udviklingsproces så den udfordrer, pirrer og forstyrrer på en tilpas konstruktiv måde, så ideer og udfordringer ses i nye perspektiver og lysten til at samarbejde om realisering af nye løsninger styrkes.

Henriette er selv en ildsjæl og er altid optaget af at finde frem til ‘det indre lejrbål’ hos sine samarbejdspartnere, før en løsning beskrives.

Lejrbålet er også en metafor for hvordan virksomheder succesfuldt kan arbejde med bruger- og medarbejder-inddragelse i udviklingsprocesser gennem brug af nysgerrige spørgsmål, sketching og fortællinger og en mere lyttende tilgang til innovationsledelse, inspireret af det narrative perspektiv.

Moos Innovation har afholdt kurser i Narrativ ledelse hos IDA Lederforum og KIOL Executive.

Se også bloggen Narrativ ledelse eller artiklen om Narrativ mødeledelse.

Nyt i 2019 – to nye partnerskaber

Datastar.nu Korte efteruddannelseskurser i dataforståelse og håndtering af digitale data – for ‘ikke-dataeksperter’.

Digitalsprint.dk Få digital konceptudvikling på bare 3 uger med 20 It-studerende, 5 forskellige løsninger og 300 timers tænkning.

Et typisk samarbejde med Moos Innovation kan være bistand til:

  • Innovation Jam med ideudvikling på tværs af faggrupper
  • Rådgivning i digital strategi og innovationsledelse
  • Kurser i pitching og kommunikationsformater der sælger
  • Lederkurser omkring narrativ ledelse i teori og praksis

KUNDER & SAMARBEJDSPARTNERE