Strategiudvikling & Projektledelse til det Digitale Marked

Innovationsledelse til digital strategiudvikling

Henriette Moos har siden 2001 fungeret som konsulent, projektleder, videnchef og produktchef i etablerede virksomheder indenfor IT, web og teleindustri samt i kreative og musiske iværksættermiljøer.

Hun bidrager som konsulent, innovationsleder og strategiudvikler til innovative processer i ‘begge lejre’ ved at blande sine erfaringer fra disse meget forskellige arbejdskulturer.

Arbejdsmetoden har ofte karakter af jam og kaldes ofte innovation jam– hvor højt uddannede specialister fra forskellige fag – ligesom professionelle musikere i et band – samarbejder om at udvikle nye løsninger i en uformel og legende atmosfære, men med et klart formål for øje.

Henriettes særlige styrke som konsulent er at kunne skræddersy en sådan udviklingsproces så den udfordrer, pirrer og forstyrrer på en tilpas konstruktiv måde, så ideer og udfordringer ses i nye perspektiver og lysten styrkes til at samarbejde om at realisere ideerne.

Henriette er selv en ildsjæl og er altid optaget af at finde frem til ‘det indre lejrbål’ hos sine samarbejdspartnere, før en løsning beskrives. Lejrbålet er også en metafor for hvordan virksomheder succesfuldt kan arbejde med bruger- og medarbejderinddragelse i udviklingsprocesser.

Henriette blev kåret som Årets Iværksætter 2014 i Dansk Magisterforening. Læs artiklen her.

Lige nu: Efteråret 2017 har været præget af opgaver med projektudvikling indenfor iværksætteri for It-uddannede og en strategiopgave for en stor dansk kommune, som ønskede bistand til at indarbejde et narrativt perspektiv i præsentation af en ny strategi og til de efterfølgende forankringsprocesser i 15 enheder med i alt 1500 medarbejdere indenfor kultur og service.

Moos Innovation specialiserer sig i digital strategiudvikling og arbejder tæt sammen med sine partnere for at opnå synergiske resultalter,

Moos Innovation har tidligere været involveret i kurser i Narrativ ledelse hos IDA Lederforum.

Se også bloggen Narrativ ledelse eller artiklen om Narrativ mødeledelse.

Et typisk samarbejde med Moos Innovation kan være bistand til:

  • Innovation Jam: ide- og projektudvikling i det kreative-digitale område
  • Rådgivning i brugerinddragelse i innovationsprocesser
  • Matchmaking og mellem virksomheder og Moos Innovations netværk fra den kreative undergrund (strategi og konsortier)
  • Fundraising og ansøgningsarbejde til kreative it virksomheder (kapitalfremskaffelse)
  • Kurser i pitching og kommunikationsformater der sælger
  • Lederkurser og workshops omkring co-creation-metoder og design af værdiskabelse fra et direktionsperspektiv

KUNDER & SAMARBEJDSPARTNERE