Bestyrelsesarbejde, Projektledelse & Produktudvikling

Henriette Moos har i kraft af sin kreative-it-forretningsorienterede profil og erfaringer i Moos Innovation i de senere år været inviteret ind i en række bestyrelsessammenhænge for at bidrage med bestyrelses arbejde i form af netværk, viden og erfaringer omkring digital forretningsudvikling, teknologitrends, entreprenørkultur og innovationsledelse – og ja, så er der jo ikke så mange kvinder med den profil, så CSR-vinklen dækkes også;-D

Handelsbanken – formand for bankråd

Formand for bankrådet for Handelsbanken Farumafdeling siden 2013.

Handelsbankens ledelse ønsker et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv i alle deres lokalafdelinger.

Moos Innovation repræsenterer med sit store netværk en god indgang til mindre virksomheder indenfor medier, IT og kommunikation.

handelsbanken_logo5

Furesø Erhvervsforening – bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i Furesø Erhvervsforening siden 2015.

Furesø Erhvervsforening er en bredt funderet forening, som ønsker præsentanter fra alle erhverv i kommunen.

Moos Innovation bidrager med viden og netværk indenfor det kreative-teknologiske felt i lokale erhvervsinitiativer.

 

FE

HumTek – formand

Formand for censorkorpset ved Humtek, RUC siden 2013 (efter 4 år som næstformand).

Udfordringerne bliver at bidrage til Humteks transformation fra basisuddannelse til bacheloruddannelse, at få genindført gruppeeksaminer og digital aflevering og at få et stærkt udvidet censorkorps til at fungere på RUCs næststørste grunduddannelse med et optag på mere end 200 studerende pr. år.
RUC2

Multiplatform Storytelling & Production – næstformand

Næstformand for censorkorpset ved Multiplatform Storytelling & Production, VIA University College siden 2015.
Censorformandskabet har efterlyst erfarne kræfter i etableringen og udvikling af uddannelsen i lyset af de mange udfordringer ift. dimensionering, fremdriftsreform, entreprenørskab, internationalisering og øget samarbejdet med erhvervslivet. Moos Innovation bidrager til denne udvikling med viden, erhvervsnetværk og erfaring fra flere censorkorps.

Multiplatform_logo2

Zeuner Grafisk A/S – bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i virksomheden Zeuner Grafisk A/S fra 2013 – 2015 (indtil salg februar 2015).

Zeuner Grafisk blev solgt til Lasertryk i starten af 2015 og har forud for salget været igennem en større omstilling fra at levere traditionelt papirtryk til i højere grad også at kunne levere digitale produkter og servicekoncepter.
Moos Innovation har bidraget til denne omstilling og til klargøring til salg.

 

Zeuner_logo_c

KUNDER & SAMARBEJDSPARTNERE