Bestyrelsesarbejde

Henriette Moos har i kraft af sine erhvervserfaringer og som ejer af Moos Innovation været inviteret ind i en række professionelle bestyrelser for at bidrage med netværk, viden og erfaringer omkring digital strategi og forretningsudvikling, teknologitrends, entreprenørkultur og innovationsledelse.

Kender du en virksomhed der har brug for disse kompetencer, så tag kontakt.

Handelsbanken – formand for bankråd

Formand for bankrådet for Handelsbanken Farumafdeling siden 2013.

Handelsbankens ledelse ønsker et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv i alle deres lokalafdelinger.

Moos Innovation repræsenterer med sit store netværk en god indgang til mindre virksomheder indenfor medier, IT og kommunikation.

Furesø Erhvervsforening – bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i Furesø Erhvervsforening siden 2015.

Furesø Erhvervsforening er en bredt funderet forening, som ønsker præsentanter fra alle erhverv i kommunen.

Moos Innovation bidrager med viden og netværk indenfor det kreative-teknologiske felt i lokale erhvervsinitiativer.

 

FE

HumTek censorkorps – formand

I formandskabet for censorkorpset ved Humtek, RUC siden 2009 (og formand siden 2013).

HumTek har stået overfor organisatorisk og faglig transformation til bacheloruddannelse og implementering af en række nye digitale it-systemer til eksamen og automatiseret censorallokering.

Moos Innovation har bidraget til at både den faglige og digitale transformation er lykkedes på RUCs’ næststørste BA-uddannelse.

Furesø Vandforsyning – suppleant

Suppleant i bestyrelsen for Furesø Vandforsyning siden 2018.

Den lokale medlemsejede vandforsyning står overfor en stor opgave i at udvikle sin kommunikation til forbrugere, myndigheder og medarbejdere på relevante digitale platforme.

Moos Innovation bidrager til denne udvikling og omstilling.

Zeuner Grafisk A/S – tidl. bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i virksomheden Zeuner Grafisk A/S fra 2013 og indtil salg i 2015.

Zeuner Grafisk blev solgt til Lasertryk i starten af 2015 og har forud for salget været igennem en større omstilling fra at levere traditionelt papirtryk til i højere grad også at kunne levere digitale produkter og servicekoncepter.

Moos Innovation har bidraget til denne omstilling og klargøring til salg.

Zeuner_logo_c

KUNDER & SAMARBEJDSPARTNERE